Пошук

Конкурс на посаду директора Комунального закладу "Центр надання соціальних послуг Корсунь-Шевченківської міської ради"

Дата: 14.12.2021 16:32
Кількість переглядів: 850

Додаток 1 до наказу

відділу соціального з

захисту населення

Корсунь-Шевченківської

міської ради від 13.12.2021  № 20

 

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 року № 200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг комунального сектору», рішення Корсунь-Шевченківської міської ради від 19.11.2021 №19-86/VIII «Про створення Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Корсунь-Шевченківської міської ради» та наказу відділу соціального захисту населення Корсунь-Шевченківської міської ради від 13.12.2021 року № 20 «Про проведення конкурсу на посаду директора Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Корсунь-Шевченківської міської ради»,

 

Відділ соціального захисту населення Корсунь-Шевченківської міської ради ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на посаду директора Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Корсунь-Шевченківської  міської ради»

 

Умови

проведення конкурсу на посаду директора Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Корсунь-Шевченківської міської ради»

 

Для участі в конкурсі претендент особисто подає або надсилає електронною поштою такі документи:

– заяву про участь у конкурсі;

– належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, документа про освіту, трудової книжки або інших документів, що засвідчують досвід роботи;

– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– мотиваційний лист, складений у довільній формі;

– довідку про відсутність судимості;

– перспективний план розвитку Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Корсунь-Шевченківської міської ради(презентація).

Крім зазначених документів, претендент може додатково подавати документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

У разі подання заяви та документів лише електронною поштою претендент до проходження перевірки на знання норм відповідного законодавства України додатково подає власноручно підписану заяву.

 

 

Кваліфікаційні вимоги до претендента:

 

– освіта вища (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки;

– стаж роботи на керівній посаді або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня не менше п’яти років;

– знання державної мови;

– навики роботи з комп’ютером та знання відповідних програмних засобів.

 

Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

 

неподання ним повного пакета документів, визначеного в умовах конкурсу;

його невідповідності кваліфікаційним вимогам, визначеним Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 80 «Соціальні послуги», затвердженим наказом Мінсоцполітики від 29 березня 2017 р. № 518 (освіта вища (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки ; стаж роботи на керівній посаді або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня не менше п’яти років); наявності не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності;

визнання в установленому порядку недієздатним;

у разі прийняття на посаду будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими родичами;

в інших випадках, установлених законами.

 

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається відділом соціального захисту населення Корсунь-Шевченківської міської ради.

Заяви з необхідними для участі у конкурсі документами, приймаються в приміщенні Корсунь-Шевченківської міської ради протягом 15 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: м. Корсунь-Шевченківський , вул. Шевченка, 42. кабінет №4 , тел. (03547) 2-48-11

e-mail: vsz_korsun@ukr.net

 

Додаток 2 до наказу

відділу соціального з

захисту населення

Корсунь-Шевченківської

міської ради від  13.12.2021

20

 

ОГОЛОШЕННЯ

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг комунального cектору відділ соціального захисту населення Корсунь-Шевченківської міської ради оголошує про початок формування конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора  Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Корсунь-Шевченківської міської ради»

Конкурсна комісія утворюється у складі не менш як п’ять осіб.

До складу конкурсної комісії у рівній кількості входять представники суб’єктів системи надання соціальних послуг, визначених статтею 8 Закону України «Про соціальні послуги», а саме:

уповноважені органи у сфері надання соціальних послуг;

отримувачі соціальних послуг;

надавачі соціальних послуг;

об’єднання працівників системи надання соціальних послуг;

об’єднання надавачів соціальних послуг;

об’єднання отримувачів соціальних послуг.

До складу конкурсної комісії не можуть входити представники того надавача соціальних послуг комунального сектору, в якому проводиться конкурс на зайняття посади керівника.

Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії можна надавати з 8:00 до 17:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00), крім вихідних, протягом 10 календарних днів з дати оприлюднення оголошення до відділу соціального захисту населення Корсунь-Шевченківської міської ради за адресою: м. Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка,42, кабінет №4.

 

Додаток 3  до наказу

відділу соціального з

захисту населення

Корсунь-Шевченківської

міської ради від  13.12.2021

№ 20

ПЕРЕЛІК

питань для перевірки знання норм законодавства України

кандидатів на зайняття вакантної посади

директора комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Корсунь-Шевченківської міської ради

 1. Класифікація соціальних послуг. Базові соціальні послуги. Їх види (ст.ст. 1, 16 Закону України «Про соціальні послуги»).
 2. Надавачі соціальних послуг  (ст.ст. 1, 13 Закону України «Про соціальні послуги»).
 3. Обов’язки та права надавачів соціальних послуг ( ч. 8, 9 ст. 13 Закону України «Про соціальні послуги»).
 4. Отримувачі соціальних послуг (ст.ст. 1, 12 Закону України «Про соціальні послуги»).
 5. Гарантії надавачів соціальних послуг працівникам ( ч. 10 ст. 13 Закону України «Про соціальні послуги»).
 6. Надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі (ст. 13 Закону України «Про соціальні послуги»).
 7. Надання соціальних послуг з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі (ст. 13 Закону України «Про соціальні послуги»).
 8. Інформація, яка вноситься про надавачів соціальних послуг (юридичних осіб) до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг (ч. 3 ст. 15 Закону України «Про соціальні послуги»).
 9. Інформація, яка вноситься про отримувачів соціальних послуг до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг (ч. 4 ст. 15 Закону України «Про соціальні послуги»).
 10. Звернення про надання соціальних послуг (ст.19 Закону України «Про соціальні послуги»).
 11. Оцінювання потреб особи в соціальних послугах (ст. 19 Закону України «Про соціальні послуги»).
 12. Прийняття рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг (ст. 21 Закону України «Про соціальні послуги»).
 13. Договір про надання соціальних послуг (ст. 22 Закону України «Про соціальні послуги»).
 14. Відмова та припинення надання соціальних послуг (ст. 24 Закону України «Про соціальні послуги»).
 15. Оплата соціальних послуг (ст. 28 Закону України «Про соціальні послуги»).
 16. Загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги догляду вдома (розділ 2 Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 № 760).
 17. Зміст соціальної послуги догляду вдома (розділ 8 Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 № 760).
 1. Загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги паліативного догляду (розділ 2 Державного стандарту паліативного догляду, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від 29.01.2016 № 58).
 2. Зміст соціальної послуги паліативного догляду (розділ 8 Державного стандарту паліативного догляду, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 29.01.2016 № 58).
 3. Організація надання послуги соціальної адаптації (розділ 1 Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 № 514).
 4. Зміст соціальної послуги соціальної адаптації (розділ 8 Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 № 514).
 5. Загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю (розділ 2 Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 07.06.2017 № 956).
 6. Зміст соціальної послуги підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю (розділ 8 Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого   наказом   Міністерства соціальної політики України від 07.06.2017 № 956).
 7. Загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб (розділ 2 Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 19.09.2013 № 596).
 8. Зміст соціальної послуги щодо соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб (розділ 8 Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від 19.09.2013 № 596).
 9. Загальні підходи щодо організації та надання соціального денного догляду (розділ 2 Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 30.07.2013 № 452).
 10. Зміст соціальної послуги денного догляду (розділ 8 Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 30.07.2013 № 452).
 11. Зміст соціальної послуги «соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування» (наказ Мінсоцполітики України від 11.08.2017 №1307 «Про затвердження державного стандарту соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування»).
 12. Зміст соціальної  послуги «натуральна допомога».
 13. Зміст соціальної послуги «послуга соціальної реабілітації» (наказ Мінсоцполітики України від 17.12.2018 №1901 «Про затвердження Державного стандарту соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними розладами»).
 14. Зміст соціальної послуги «кризове та екстренне втручання» (наказ Мінсоцполітики від 01.07.2016 №716 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги кризове та екстренне втручання») .
 15. Зміст соціальної послуги «консультування» (наказ Мінсоцполітики від 02.07.2015 №678 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги консультування»).
 16. Зміст соціальної послуги «соціальний супровід» (наказ Мінсоцполітики від 31.03.2013 №318 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги соціальний супровід»).
 17. Зміст соціальної послуги «представництво інтересів» (наказ Мінсоцполітики від 30.12.2015 №1261 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги представництво інтересів»).
 18. Соціальне замовлення (ст. 26 Закону України «Про соціальні послуги»).
 19. Моніторинг соціальних послуг (розділ 2 Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затвердженого Наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904).
 20. Оцінка якості соціальних послуг (розділ 3 Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затвердженого Наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904).       
 21. Суб’єкти, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству (стаття 6 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» №2229-УІІІ від 07.12.2017).
 22. Надання допомоги та захисту постраждалим особам (розділ ІУ Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» №2229-УІІІ від 07.12.2017 ).
 23. Спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству (розділ V Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» №2229-УІІІ від 07.12.2017 ).
 24. Взаємодія у сфері протидії домашнього насильства (п.п. 30 – 35 Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 658 від 22.08.2018).
 25. Організація роботи мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (постанова Кабінету Міністрів України № 654 від 22.08.2018 «Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі »).
 26. Організація роботи спеціалізованої служби первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №824 «Про затвердження типових положень про денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, та спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі»).

 

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора