До уваги розповсюджувачів зовнішньої реклами!

Дата: 08.02.2022 15:11
Кількість переглядів: 108

Оголошення щодо заборони розміщення реклами та/або рекламних засобів на підтримуючих, опорних та інших елементах контактної мережі, на засобах та обладнанні (у тому числі опорах) зовнішнього освітлення

Інформуємо, що засади рекламної діяльності в Україні, регулювання відносин, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами регламентовано: Законом України «Про рекламу», Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067, а також пунктом 5.9.5 Порядок утримання елементів благоустрою при розташуванні зовнішньої реклами (що додаються), із Правил благоустрою території Корсунь-Шевченківської територіальної громади, затвердженим рішенням виконавчого комітету міської ради від 05.10.2021 № 287 Про затвердження «Правил благоустрою території Корсунь-Шевченківської територіальної громади».

Відповідно до внесених змін в Закон Україну «Про рекламу» забороняється розміщення друкованої реклами безпосередньо на зовнішній поверхні будинків, споруд, на парканах, огорожах, стовпах, опорах, деревах та інших місцях для цього не призначених.

Враховуючи вище викладене, просимо вжити заходів, щодо демонтажу рекламних конструкцій та оголошень, які розміщені без дозвільних документів на території Корсунь-Шевченківської територіальної громади.

Окремо зазначаємо, що відповідно до ст. 152 КУпАП особи, винні у розміщенні оголошень у невизначених місцях несуть адміністративну відповідальність, що передбачає.

Пунктом 5.9.5. «Порядок утримання елементів благоустрою при розташуванні зовнішньої реклами» Правил благоустрою території Корсунь-Шевченківської територіальної громади передбачено :

1) рекламні засоби (спеціальні конструкції) розташовуються на підставі дозволів на розміщення зовнішньої реклами, наданих у встановленому виконкомом міської ради порядку;

2) проведення робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів на території громади, здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету міської ради;

3) роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів на міський території, виконуються з дотриманням правил техніки безпеки, цих Правил, БНіП, проекту (схеми) організації дорожнього руху, правил проведення робіт в охоронних зонах інженерних мереж;

4) роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів на території громади, виконуються з обов’язковим відновленням благоустрою відведеного місця (території) встановлення рекламних засобів у передбачений дозволом строк;

5) у разі проведення робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів, на територіях з твердим покриттям (трав’яним покровом) і необхідністю проведення земляних робіт виконується попередня підготовка, яка гарантує максимальне збереження твердого покриття ( трав’яного покрову) та необхідну якість його відновлення з використанням аналогічного матеріалу покриття ;

6) роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, вважаються закінченими, якщо проведено відновлення твердого покриття , трав’яного покрову, вивезено зайвий ґрунт, сміття, залишки матеріалів та виконано у повному обсязі роботи з відновлення благоустрою міста;

7) проведення робіт з розташування рекламних засобів з порушенням визначеного дозволом місця їх проведення (визначеного місця розташування рекламного засобу), в тому числі при короткостроковому розміщенні зовнішньої реклами, тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством, що не звільняє розповсюджувача зовнішньої реклами від відшкодування шкоди, завданої об’єкту благоустрою міста, та виконання робіт щодо повного відновлення порушення елементів благоустрою цього об’єкта;

8) рекламні засоби не повинні створювати перешкоди руху пішоходів і транспорту, механізованому прибиранню вулиць, обслуговуванню інженерних мереж і споруд, викошування газонів;

9) освітлення зовнішньої реклами повинно бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

10) освітлення зовнішньої реклами повинно виконуватися енергозберігаючими приладами;

11) при розміщенні рекламних засобів поблизу перехресть, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування повинна забезпечуватись видимість дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування;

12) виносні рекламні засоби розміщуються впритул до фасаду будинків на відстані не більше 2 м від входу і тільки при ширині тротуару ( пішохідної доріжки) не менше 2 м та за змістом не повинні замінювати чи дублювати вивіску;

13) забороняється розташування рекламних засобів на пішохідних доріжках та алеях , якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

14) забороняється розміщення друкованої реклами безпосередньо на зовнішній поверхні будинків, споруд, на парканах, огорожах, стовпах, опорах, деревах та інших місцях для цього не призначених. Оплачувати в повній мірі витрати на видалення зазначених оголошень. Витрати сплачує фізична або юридична особа, яка займається розповсюдженням рекламних та /або інформаційних оголошень та /або особа , яка проводить акцію , що зазначена в рекламних або в інформаційних оголошеннях;

15) рекламні засоби повинні мати постійне рекламно – інформаційне заповнення;

16) рекламні засоби повинні утримуватись у належному технічному стані з забезпеченням негайного відновлення пошкодження конструкцій, заміною пошкоджених рекламних сюжетів, своєчасним оновленням зовнішнього вигляду рекламних засобів та рекламних сюжетів;

17) при заміні рекламного сюжету не допускається розташування автотранспортних засобів на трав’яному покрові;

18) відповідальність за технічний, естетичний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів, розміщеної реклами, стан благоустрою місць розташування рекламних засобів несе розповсюджувач (власник) зовнішньої реклами;

19) роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, без додержання порядку, визначеного Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, та інших законодавчих норм щодо проведення таких робіт та вимог цих Правил, вважаються незаконними і тягнуть за собою відповідальність згідно із законодавством;

20) рекламні засоби, які розташовано з порушенням порядку розміщення зовнішньої реклами, Правил благоустрою території міста та/або без дозволів, у разі закінчення терміну дії дозволів – без продовження строку дії, у разі скасування дозволу, з недодержанням визначеної у дозволі конструкції рекламного засобу, недодержання визначеного місця розташування рекламних засобів, підлягають демонтажу за рахунок власника в порядку, встановленому виконкомом міської ради;

21) підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог , передбачених законодавством. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з балансоутримувачем зазначених комунікацій;

22) рекламні засоби, власники яких не виконують відповідні приписи на усунення виявлених недоліків органом, до повноважень якого віднесено здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами, підлягають демонтажу. Демонтаж рекламних засобів проводиться в наступних випадках:

- розміщення рекламного засобу без відповідного дозволу;

- закінчення терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами та не переоформлення дозволу в установленому порядку;

- порушення умов розміщення зовнішньої реклами або рекламного засобу з порушенням дозвільної документації чи повного або часткового пошкодження архітектурно - художньої форми рекламного засобу та неприйняття своєчасних заходів щодо їх ліквідації у визначений виконавчим органом термін;

- скасування або припинення виконавчим органом дозволу на розміщення зовнішньої реклами згідно діючого законодавства;

- рекламні засоби створюють у разі їх неналежної експлуатації загрозу життю або здоров’ю людей та / або заподіянню шкоди майну третіх осіб;

23) шкода, завдана при розміщенні зовнішньої реклами внаслідок порушення законодавства з благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації у встановленому законодавством порядку.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора