Пошук

ДНЗ “Сонечко”

Дошкільний навчальний заклад №8 “Сонечко”

Розташований за адресою

  • вул. Костомарова, 25,   м.Корсунь-Шевченківський,   Черкаської області, 19401.
  • тел. (04735) 3-14-27,
  • Е – mail: dnz.sonechko8@ukr.net

Збудований в 1976 році за дачним проектом.  Площа території – 1,05 га   Приміщення – 1013 м²,

проектна потужність – 86 місць. Відвідує 160 дітей, функціонує  8 груп: 5 –  садових та 3 – раннього віку. За 37 років випускниками ДНЗ стало понад 1290 дітей

Дошкільний заклад є комунальною власністю міської ради  м. Корсунь – Шевченківський,
зареєстрований державним комітетом статистики ЛБ №305453, свідоцтво про державну реєстрацію АОО №812760.  Має свідоцтво про атестацію відповідно до рішення обласної експертної ради з питань ліцензування  та атестації навчальних закладів від 23.02.2012р., протокол   № 97 строком до 23.02.2022р.

Приміщення збудоване за дачним проектом, в двох групах не передбачено спальних кімнат,тому вони облаштовані  двоповерховими  дерев’яними ліжками. Теплопостачання забезпечується автономною топочною газовими котлами,  водопостачання з автономної свердловини, каналізація вивізна. В господарських приміщеннях розташовані продуктові та матеріальні склади, погріб для зберігання овочів. На території розміщено 4 ігрових  та спортивний майданчики.
З метою ознайомлення дітей з навколишнім середовищем в  дитячій установі створено екологічну стежину з штучною водоймою, в якій влітку ростуть рослини р. Рось, ставків: рогоза, аїр, стрілолист,
осока, очерет, біле та жовте латаття.

Для ознайомлення з домашніми птахами збудовано пташник, в якому утримуються декоративні кури, цесарки, що дає можливість дітям спостерігати та доглядати за ними.

На території дошкільного закладу є куточок лісу, саду, дослідні ділянки, на яких діти вчаться сіяти, садити, обробляти  город , збирати урожай  овочів та зелені.

В теплу пору року територія дитсадка буяє величезною кількістю квітів. Клумба-фонтан в спекотний день створює мікроклімат на подвір’ї.

З  ранньої весни до осені діти допомагають доглядати квітники, милуються  красою. Це сприяє художньо-естетичному розвитку  та трудовому вихованню дітей.
Освітньо-виховний процес в  ДНЗ здійснюють 19 педагогів, які мають такий освітній рівень, кваліфікацію та стаж роботи в дошкіллі:

Діяльність дошкільного навчального закладу педагогічний колектив розглядає в контексті загальних тенденцій розвитку освіти відповідно до нормативних документів, які обумовлюють реформування системи освіти в Україні й її першої ланки  – дошкільної освіти. Зміна парадигми навчально-дисциплінарної моделі виховання на парадигму особистісно-орієнтованої моделі розвитку дитини вимагає від педагогів створювати такі  умови освітнього процесу, щоб сформувати у дошкільника цілісну картину світу, життєву  компетенцію, базис особистої культури дитини, здатність жити у змінних умовах та готовність до навчання в школі. Для реалізації вимог до сучасної дошкільної освіти в ДНЗ функціонують методичний, логопедичний кабінети, музично – спортивний зал, створено розвивальне середовище в групах з відповідним дидактичним наповненням.

Методична робота будується на основі аналізу діагностики освітніх результатів, що забезпечує безперервність підвищення професійної компетентності педагогів, вивчення сучасних освітніх технологій та впровадження передового педагогічного досвіду в роботу закладу.

Підвищення кваліфікації  вихователів здійснюється за рахунок курсів, самоосвіти, методичних тижнів, годин, на методоб’єднаннях установи, району, участі у конкурсах та виставках.

Вихователь Коровник Антоніна Володимирівна  на районному конкурсі “Вихователь 2013” виборола перше місце в проведенні майстер-класу, отримала  “Приз  глядацькихсимпатій”, стала лауреатом першого етапу Всеукраїнського конкурсу працівників навчальних дощкільних закладів та лауреатом районного конкурсу “Творчаособистість”.

Першочергова увага в дитячій установі надається здоров’язбережувальним технологіям, загартуванню дітей. З метою зниження захворюваності дітей велика увага приділяється оздоровчим заходам (загартування повітрям і водою, проведення щоденної ранкової та  корегуючої гімнастики, точковий масаж, релаксаційні вправи, сонячні та повітряні ванни, обливання ніг, вживання часнику, цибулі, лимонів). Активну роботу в цьому напрямку проводить  вихователь з фізичної культури Мелешко В.М., використовуючи нетрадиційне обладнання  як фабричне, так і виготовлене руками вихователів та батьків. Вона проводить роботу за програмою з ефективним впровадженням  елементів методики М.Єфименка. Цікавими та ефективними стали заняття для дошкільників з  використанням  степ-платформ та фітбол-м’ячів.

Пропаганду здорового способу життя для батьків  проводимо через інформаційні блоки: листи здоров’я по всіх вікових групах, спортивні розваги, піші переходи з участю батьків.

Зміст дошкільної освіти в межах Базового компонента в ДНЗ «Сонечко» реалізується через програму виховання і навчання дітей від 2-х до 7-ми років «Дитина». Метою роботи дошкільного закладу є створення умов для зростання активної, життєрадісної, всебічно розвиненої особистості. Це стимулює педагогічний колектив постійно знаходитися у пошуку нових форм та методів роботи. Інноваційна діяльність стала стимулюючим чинником у розвитку закладу.. Вихователі використовують  елементи альтернативних методик: технології раннього читання  Зайцева, курс асоціації  Глена  Домана з дітьми раннього віку, навчально-розвивальний курс «Логіки світу» з дітьми старшого дошкільного віку, технологіюфізичноговихованнядітейМ.Єфименка “Театр фізичногорозвитку та оздоровленнядітей”, системумузичноговихованняКарлаОрфа. Широко використовуються в роботі педагогів новітні методи та прийоми зацікавлення дітей в різні режимні моменти: казкотерапія, піскотерапія, кольоротерапія, музикотерапія.

Провідною  у дошкільному віці є ігрова діяльність, тому гра в нашій установі широко використовується у навчально-виховному процесі як ефективний засіб і метод розвитку, виховання і навчання, в інших організованих формах діяльності. Пріоритет надається творчим іграм (сюжетно-рольові, будівельно-конструктивні, ігри-драматизації та інсценівки, ігри з елементами праці та художньо-творчої діяльності) та іграм з правилами (дидактичні, інтелектуальні, рухливі, хороводні тощо).

Усвідомлюючи, що проектна діяльність є перспективною педагогічною технологією., яка відповідає вимогам сучасної освіти,  педагоги впроваджують їх в  практику, що дозволяє залучати дітей до самостійної, творчої  діяльності та активізує їх інтереси. Одним з цільових завдань на наступний навчальний рік є розширення можливостей для пошуково-дослідницької роботи з дітьми.

Протягом декількох років  педколектив поглиблено працює над методичною  проблемою «Сформована мова і мовлення – запорука комунікативності дошкільника».  Напрацювання з даного питання дозволило узагальнити досвід роботи вихователів з тем: «Роль дидактичних ігор у формуванні зв’язного мовлення», «Навчання складання розповідей за картиною», «Формування у дітей старшого віку навичок і вмінь будувати міркування», «Використання лінгвістичних казок, художнього слова в процесі осмислення абстрактних мовних понять». Систематизовано ряд словників: «Етикетний словник-довідник», «Орієнтовний словник-мінімум для дітей старшого дошкільного віку з розділу «Ознайомлення з навколишнім по сферах життєдіяльності», «Словник омонімів», «Словник  синонімів», «Словник антонімів», «Лінгвістичний словник».

Вихователем-методистом Судаченко Н.А. створено методичні посібники  «Використання системи схем-моделей при складанні описових розповідей дітьми раннього та дошкільного віку», «Пропедевтика формування мовних понять «речення», «слово», «звук», «склад»,  які було презентовано на районній та обласних виставках педагогічних технологій. Вони ефективно використовуються в практичній роботі вихователями закладу. Напрацюваннями колектив ділиться з колегами району в «Школі молодого вихователя», яка проводиться на базі ДНЗ «Сонечко».

В дитячому садку створено  умови для  художньо-естетичного розвитку дошкільників. В  усіх вікових групах  облаштовані  музичні куточки, театралізованої, самостійної художньої діяльності,  постійно проводяться виставки зображувальної діяльності  дітей, спільних робіт дітей з батьками. Свої досягнення дошкільники демонструють під час проведення музичних свят та розваг, свят сонячного циклу.

Педагоги дошкільного закладу наполегливо працюють над виявленням творчого потенціалу дітей, розвитку їх інтелектуальних , творчих здібностей. Плідно працюють гуртки за інтересами.: “Срібніголосочки” (керівник Перевозна Г.В.), “Казкарики” (керівник  Яцентюк А.М.), “Юніолімпійці” (керівник Мелешко В.М.), “Капітошка” (керівник Ріпа С.А.).
Освітньо-виховний процес дошкільної установи спрямований на формування готовності  дітей до навчання в школі. За результатами діагностування рівня психологічної готовності  до шкільного навчання районним центром практичної психології  в  2012-2013н.р.  випускники ДНЗ «Сонечко» показали такі досягнення: з 36 обстежених дітей у 10 високий рівень – 27,8%, достатній – 14 дітей – 38,9%, середній – 12 дітей – 33,3%, нижче середнього – 0%, низький – 0%. В 2010-2011н.р. показники теж були найвищими в районі.

Про якість освітньо-виховного процесу свідчить моніторинг якості знань за 2012-2013н.р.

Робота по забезпеченню наступності ДНЗ “Сонечко” та Корсунь-Шевченківської ЗОШ №5 проводиться планомірно і системно. 45 випускників ДНЗ “Сонечко”, учнів 1 класів,  показали  слідуючі результати знань в 2012-2013н.р.: високий рівень  – 11 дітей – 24,4%, достатній  – 22 дітей – 48,8 %, середній  – 12 дітей – 26,8 %, нижче середнього та початкового рівня – 0.

Оновлення дошкільної освіти педагогічний колектив закладу  вбачає  в переорієнтації на замовників – батьків та дітей. Це вимагає від колективу впровадження інновацій в роботі з батьками. Щоб домогтись зворотнього зв’язку з батьками  проводимо традиційні та інноваційні форми роботи: загальні і групові збори, готуємо інформаційні листи в куточки для батьків, консультації, проводимо анкетування, спільні свята дітей та батьків, організовуємо вечірню каву.

Започатковано спільні проекти ДНЗ і сім’ї:

  • 2-го року життя «Ростимо  здорового малюка»
  • 3-го року життя «Розвиваємо сенсорні здібності дітей»
  • 4-го року життя «Соціально-моральний розвиток малюка»
  • 5-го року життя «Кулінар-шоу»
  • 6-го року життя №1 «Складаємо казку разом» №2 «Родинні історії»

В групах створено «Банк ідей і пропозицій» (Батьки формують проблемні запитання та ситуації, пропонують
форми роботи, в яких вони хотіли взяти участь. Подають на аркушах в скриньку).Організовано екологічну акцію
«годівничка для птахів», створено анкети для батьків з питань розвитку мовлення дітей. Батьки постійно
залучаються до озеленення та створення розвивального середовища території ДНЗ.

Діяльність батьківського комітету, постійне залучення його до вирішення проблем, забезпечили поповнення
розвивального середовища та матеріально-технічної бази. Завдяки батькам та спонсорській допомозі в дитячий
садок придбано: 1 комп’ютер, 4 принтера, 1 плазмовий телевізор, 1 плазмовий телевізор з домашнім кінотеатром,
відеомагнітофон з саутбуфером, проведено косметичний ремонт в групах.

Дитяча установа користується авторитетом  серед батьків, жителів мікрорайону та прилеглих сіл району.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора