Пошук

Правила утримання домашніх тварин

Дата: 09.09.2021 17:14
Кількість переглядів: 372

Правила утримання домашніх тварин у м. Корсунь-Шевченківському (далі – Правила) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» з метою врегулювання відносин у сфері поводження з домашніми тваринами, забезпечення відповідного санітарного, екологічного та епізоотичного стану території м.Корсунь-Шевченківського.

 

1. Загальні положення

1.1. Правила утримання домашніх тварин у м. Корсунь-Шевченківському встановлюють порядок їх тримання та поводження з ними, визначають права і обов’язки юридичних та фізичних осіб – власників домашніх тварин, а також контроль в цій сфері.

1.2. Дія цих Правил не поширюється на установи Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України.

Дія цих Правил поширюється на відносини, що виникають у зв’язку з утриманням тварин та поводження з ними фізичних та юридичних осіб.

1.3. Поводження з домашніми тваринами ґрунтується на принципах:

- гуманного ставлення до тварин;

- захисту тварин від жорстокого поводження;

- відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

2. Визначення термінів

У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

тварини – біологічні об’єкти, що відносяться до фауни:

сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові;

домашні тварини — собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками та існують тривалий час у їх природному ареалі;

експериментальна тварина – тварина, що використовується для проведення наукових дослідів, експериментів;

евтаназія – гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання;

жорстоке умертвіння тварин –умертвіння тварин без застосування знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху;

жорстоке поводження з тваринами – знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів;

гуманне ставлення до тварин – дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращання якості їх життя тощо;

карантинний майданчик –спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;

утримання в домашніх умовах – обмеження природної волі домашніх тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами квартири, подвір’я окремого будинку;

притулки для тварин – неприбуткові установи, спеціально призначені та облаштовані для утримання безпритульних тварин

бездоглядні тварини– домашні тварини, незалежно від породи та призначення (у тому числі собаки та коти, що мають ошийник з особистим номерним знаком і намордник), які знаходяться у громадських місцях без власника та не на прив’язі;

безпритульні тварини– домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини;

притулки для тварин– спеціально обладнані приміщення (території), призначені для тримання бездоглядних та безпритульних тварин, мають відповідні дозволи санітарних і ветеринарних служб;

3. Утримання домашніх тварин

3.1. Кількість тварин, яких може тримати фізична чи юридична особа, обмежується можливістю забезпечення їм умов тримання відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

3.2. Умови тримання тварин повинні задовольняти їхні природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби.

3.3. Місце тримання тварин повинно бути оснащено таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температуру повітря, режим вологості і вентиляції, природне освітлення та можливість контакту тварин із природним для них середовищем.

3.4. Місце тримання тварин повинно забезпечити неможливість заподіяння шкоди третім особам внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварин.

4. Обов’язки та права власників тварин

4.1. Особи, які утримують домашніх тварин, зобов’язані:

дотримуватись вимог цих Правил, правил громадського порядку, норм співіснування, ветеринарних норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб, не створювати загрози безпеці людей;

реєструвати (перереєструвати) домашніх тварин віком від двох місяців і старше. При первинній реєстрації тварин їхнім власникам видаються реєстраційні посвідчення і правила тримання, а на собак, крім того, і номерні знаки. Номерний знак собаки прикріплюється до його нашийника;

незалежно від реєстрації породних собак та котів у кінологічних і фелінологічних спілках, які мають міжнародний статус (сертифікат), зареєструвати тварин у загальній електронній базі даних домашніх тварин м. Корсунь-Шевченківського;

новопридбаних домашніх тварин зареєструвати протягом одного місяця від дати придбання;

тримати сторожових собак на прив’язі і спускати їх з прив’язі лише в закритих дворах з висотою огорожі, що виключає можливість втечі; про наявність таких собак застерігати написом при вході та по периметру об’єкта або території;

виводити собак на сходи, у двори, інші місця загального користування лише на повідку з прикріпленим до на нашийника особистим номерним знаком, а собак з підвищеною агресивністю обов’язково на короткому повідку (не більше 1,2 м) і в наморднику, крім собак дрібних порід, на яких у реєстраційних посвідченнях зроблено відповідну відмітку;

не допускати забруднення екскрементами тварин приміщень, сходових площадок та інших місць загального користування в будинках, дворах і на вулицях;

прибирати екскременти за своїми тваринами в під’їздах багатоквартирних будинків, сходах, ліфтах та інших місцях загального користування. Ця вимога не поширюється на власників собак-поводирів;

у разі неможливості подальшого тримання тварини передати її у власність іншої особи або здати до підприємства, уповноваженого у сфері поводження з домашніми тваринами у м. Корсунь-Шевченківському;

у випадках падежу тварининегайно повідомляти державну ветеринарну установу за місцем проживання, здавати трупи тварин до підприємства, уповноваженого у сфері поводження з домашніми тваринами у м. Корсунь-Шевченківському, реєстраційні посвідчення, а на собак - і номерні знаки - до установи, яка їх видала;

негайно повідомляти заклади охорони здоров’я і ветеринарної служби про випадки укусу або травмування твариною людини або іншої тварини, а також доставляти у ветеринарну установу тварин, які покусали людей чи інших тварин або заподіяли їм травми, для огляду і карантинування протягом 10 днів, а покусаних тварин – для огляду і лікування.

У разі, коли неможливо доставити вказаних тварин, що покусали, повідомити про них підприємство, уповноважене у сфері поводження з домашніми тваринами у м. Корсунь-Шевченківському з метою вилову і доставки їх до установи ветеринарної медицини;

надавати тварин для огляду, діагностичних досліджень, профілактичних щеплень та обробок, на вимогу посадових осіб державних органів ветеринарної медицини та житлово-комунальних організацій незалежно від форм власності та підпорядкування;

забезпечувати своєчасне щеплення проти сказу собак, котів та інших тварин;

негайно ізолювати тварину і звернутися до ветеринарної установи у разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання;

у разі смерті тварини письмово повідомити організацію, яка видала реєстраційне посвідчення та номерний знак для внесення змін до загальної електронної бази даних домашніх непродуктивних тварин і відміни сплати за тримання тварини;

надавати тварин для тимчасової ізоляції у разі, коли на те є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної служби чи установи державної ветеринарної медицини, а також тих, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншій тварині. Тимчасова ізоляція тварин може проводитись у встановленому порядку, якщо ця тварина є небезпечною для оточуючих;

здійснювати перевезення домашніх тварин усіма видами громадського транспорту з додержанням правил, чинних на даному виді транспорту, при обов’язковому забезпеченні безпеки людей;

регулювати приплід власних тварин, у тому числі шляхом стерилізації.

4.2. Власники домашніх тварин мають право:

4.2.1. утримувати домашніх тварин:

у квартирах, де проживає кілька сімей, лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири. Не дозволяється утримувати собак, котів та інших тварин у місцях загального користування;

кількість тварин, що утримується, залежить від розміру та стану житлової площі помешкання, відповідно до ветеринарно-зоогігієнічних вимог;

у «зоокутках» дитячих, освітніх, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів – з дозволу відповідного органу за погодженням з органами державної санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини, за умов забезпечення постійного догляду за тваринами відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»;

на території присадибної земельної ділянки, за умови якщо огорожа цієї ділянки забезпечує ізоляцію тварини на цій території;

собак без повідків і намордників під час оперативного використання правоохоронними органами, собак спеціального призначення, а також собак під час муштри, на полюванні, на навчально-дресирувальних майданчиках;

собак з метою охорони об’єктів будівництва, територій підприємств, установ, організацій, за умов наявності обладнаних приміщень або на прив’язі;

юридичні особи за умови наявності погодження з державною службою ветеринарної медицини та наявності відмітки про щорічне щеплення проти сказу:

для охорони – в обладнаних приміщеннях або на прив’язі;

для дослідної мети – у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках;

4.2.2. Навчати собак без повідків і намордників на майданчиках для дресирування за визнаними навчальними програмами.

4.2.3. Вигулювати собак на пустирях, у місцях та зонах для вигулу у разі їхнього створення.

4.3. У випадку порушення ветеринарно-санітарних вимог, відповідними службами складається акт про порушення, на підставі якого обмежується кількість тварин, тримання яких дозволено у пункті 4.2.1 цих Правил у відповідності до вимог законодавства України.

4.4. Особа, яка супроводжує домашню тварину, зобов’язана забезпечити:

безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною твариною;

безпеку супроводжуваної домашньої тварини;

безпеку дорожнього руху шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.

4.5. При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.

4.6. Власникам домашніх тварин забороняється:

утримувати собак незареєстрованими;

продавати тварин у невизначених спеціально для цього місцях;

у стані алкогольного сп’яніння вигулювати тварин;

вигулювати собак без повідка і намордника у невизначених спеціально для цього місцях;

приводити тварин (крім тварин супроводу – собак-поводирів) у приміщення магазинів і кафе (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об’єктів громадського харчування, освіти та культури, на територію дитячих майданчиків, інші місця загального користування, тощо;

доручати вигул собак особам, яким не виповнилося 14 років, психічно хворим, визнаним недієздатними або фізично неспроможними керувати твариною;

купувати, продавати або дарувати тварин, транспортувати їх, брати участь в виставках, спортивних змаганнях та інших заходах тощо без відповідного ветеринарного документа встановленого зразка;

розводити тварин з уродженими патологіями, генетично та фізіологічно несумісних тварин;

жорстоко поводитись з тваринами, залишати бездоглядними або знищувати їх;

наносити тваринам побої, травми з метою примушування тварин до виконання будь-яких вимог;

проводити собачі бої та інші заходи, які допускають жорстокість по відношенню до тварини;

вирощувати собак та котів з метою отримання з них м’яса і шкірок;

викидати трупи собак та котів в контейнери для збору сміття, захоронювати їх у не відведених для цього місцях;

навчати собак атакувати людину в життєво важливі органи.

5. Реєстрація домашніх тварин

5.1.Реєстрація домашніх тварин здійснюється у загальній електронній базі даних домашніх тварин м. Корсунь-Шевченківського.

5.2. Породні собаки, які належать фізичній або юридичній особі - члену кінологічної організації, підлягають обов’язковій реєстрації у загальній електронній базі даних домашніх тварин м. Корсунь-Шевченківський незалежно від реєстрації у організації.

5.3. Реєстрація котів здійснюється за бажанням власника з видачею реєстраційного посвідчення встановленого зразка.

5.4. Підприємство, уповноважене у сфері поводження з домашніми тваринами у м. Корсунь-Шевченківський, повинно у десятиденний термін зареєструвати тварину та видати власнику реєстраційне посвідчення, особистий номерний знак (жетон), а також ознайомити власника тварини з ветеринарно-санітарними вимогами щодо її тримання.

5.5. Для проведення реєстрації власник тварини повинен надати паспорт та відповідний документ, що підтверджує наявність у нього пільг щодо сплати збору з власників собак.

5.6. Перереєстрація тварини проводиться у разі зміни місця проживання чи реєстрації власника або зміни власника.

5.7. Тварини, власники яких не здійснили перереєстрацію, вважаються зареєстрованими неналежним чином.

5.8. Для проведення перереєстрації власнику тварини необхідно надати паспорт, відповідний документ, що підтверджує наявність у нього пільг щодо сплати збору з власників собак і реєстраційне посвідчення на тварину встановленого зразка. При перереєстрації видається нове посвідчення про реєстрацію без зміни реєстраційного номеру, крім випадків, коли реєстрація була проведена в іншому населеному пункті.

6. Поводження з бездоглядними та безпритульними тваринами

6.1. Собаки, незалежно від породи, належності і призначення, в тому числі і ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, які знаходяться без власника у громадських місцях, вважаються бездоглядними і підлягають вилову. Виловлені тварини доставляються до комунального підприємства, уповноваженого у сфері поводження з домашніми тваринами у м. Корсунь-Шевченківський.

6.2. Домашні тварини підлягають тимчасовій ізоляції у разі, якщо на це є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної служби, ветеринарної медицини, а також ті, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншій домашній тварині.

6.3. Тимчасова ізоляція домашніх тварин проводиться у примусовому порядку, якщо тварина є небезпечною для оточуючих.

6.4. Вилов безпритульних та бездоглядних тварин окремими фізичними і юридичними особами забороняється, крім випадків, коли ці тварини проявляють явну агресію, яка загрожує здоров’ю людей.

6.5. Вилов проводиться у відсутності сторонніх осіб, особливо дітей, з 05.00 год. до 07.00 год. та після 20.00 год. (влітку – після 22 год.). Вилов здійснюється підприємством, уповноваженим у сфері поводження з домашніми тваринами у м. Корсунь-Шевченківському.

7. Продаж та придбання домашніх тварин

7.1. Дозволяється продаж та придбання домашніх тварин:

- на території власника тварини;

- в розплідниках племінних тварин, які зареєстровані у кінологічних, фелінологічних та ін. організаціях;

- у притулках;.

- під час проведення спеціалізованих заходів (виставки, аукціони, тощо), за наявності передбаченого законодавством положення, погодженого чинним порядком;

- на спеціалізованих ринках, які обладнані відповідним чином згідно з ветеринарно-санітарними правилами для ринків.

7.2. На торгових місцях повинно бути створено умови, що відповідають виду тварини, її віку, підтримуються необхідні параметри мікроклімату приміщення: температура повітря, режим вологості та вентиляція.

7.3. Дозволяється відчуження цуценят віком не менше двох місяців, кошенят – трьох місяців.

8. Відповідальність осіб, що тримають домашніх тварин

Фізичні та юридичні особи, що утримують домашніх тварин,зобов’язані суворо дотримуватись вимог законів України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб» та інших нормативно-правових актів України, санітарно-гігієнічних і ветеринарних правил та норм. Не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози безпеці людей, а також тварин, в тому числі через жорстоке поводження з ними або їх жорстоке умертвіння.

Фізичні та юридичні особи, які тримають домашніх тварин, несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України, зокрема за:

жорстоке поводження з тваринами, їх мордування або вчинення дій, що призвели до їх мучення, каліцтва чи загибелі;

порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог;

порушення правил благоустрою та забезпечення чистоти і порядку в

м. Корсунь-Шевченківського;

знищення або пошкодження зелених насаджень, або інших об’єктів озеленення на території міста;

за порушення вимог цих Правил.

9. Забезпечення виконання та контроль за додержанням Правил утримання домашніх тварин у м. Корсунь-Шевченківському

9.1. Органи внутрішніх справ (патрульно-постова служба та дільничні інспектори міліції) здійснюють нагляд за дотриманням порядку вигулу домашніх тварин (собак) у громадських місцях та вживають відповідні заходи у разі порушення законодавства про порядок поводження і утримання домашніх тварин, у тому числі, за жорстоке поводження з ними.

9.2. Контроль за додержанням цих Правил та території м. Корсунь-Шевченківському здійснюється Державними органами ветеринарної медицини м. Корсунь-Шевченківському, виконавчим органом Корсунь-Шевченківської міської ради, житловими організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування прибудинкових територій, громадськими інспекторами з охорони навколишнього природного середовища, громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження.

9.2.1. Виконавчий комітет Корсунь-Шевченківської міської ради:

координує діяльність, у разі наявності, підпорядкованих підприємств, установ, організацій щодо дотримання вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів тримання собак, котів та інших тварин;

накладає карантинні обмеження, затверджують плани заходів щодо ліквідації осередку інфекційного захворювання серед тварин, здійснюють контроль виконання карантинних заходів;

здійснює контроль за додержанням вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів у сфері тримання собак, котів та інших тварин юридичними та фізичними особами згідно з чинним законодавством;

у разі створення забезпечує облаштування місць та зон для вигулу собак на своїх адміністративних територіях;

визначає підприємства та організації, які повинні здійснювати обслуговування і забезпечення відповідного технічного та санітарно-епідемічного стану місць та зон для вигулу, майданчиків для дресирування собак;

9.2.2. Житлові організації незалежно від форм власності та підпорядкування:

слідкують за своєчасною реєстрацією (перереєстрацією) власниками тварин та додержання ними цих Правил;

у межах своїх повноважень здійснюють контроль виконання цих Правил, складають протоколи про порушення відповідно до ст. 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

забезпечують тримання підвалів, горищ та інших технічних приміщень у будинках закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню до них тварин;

забезпечують інформування мешканців будинків щодо проведення планової вакцинації від сказу та інших протиепідемічних заходів, реєстрації (перереєстрації) тварин;

сприяють працівникам ветеринарної медицини в проведенні протиепізоотичних заходів, безоплатно надають приміщення для проведення профілактичних щеплень проти сказу;

надають відповідну інформацію за запитом щодо осіб, на яких складено протоколи про адміністративне правопорушення за порушення вимог цих Правил;

сприяють виконанню своїх посадових (службових) обов’язків щодо дотримання вимог цих Правил працівникам служби вилову тварин.

9.2.3. Службові особи підприємств, установ, організацій всіх форм власності:

слідкують за своєчасною реєстрацією тварин, які постійно знаходяться на підвідомчій території та додержанням цих Правил;

повідомляють працівників комунального підприємства з поводження з тваринами у м. Корсунь-Шевченківському про наявність безпритульних тварин та сприяють виконанню ними своїх обов’язків;

9.2.4. Компетентні органи, підприємства і організації в сфері утримання домашніх тварин:

здійснюють свої повноваження в межах відповідно до вимог законодавства України та інших нормативно-правових актів, своїх Положень або Статутів.

9.2.5. Громадський контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження здійснюється громадськими інспекторами з охорони навколишнього природного середовища.

Громадські інспектори з охорони навколишнього природного середовища мають право складати протоколи за фактами жорстокого поводження з тваринами. Ці протоколи розглядаються відповідними органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

Громадські інспектори охорони навколишнього природного середовища у сфері захисту тварин від жорстокого поводження:

- беруть участь у проведенні спільно з працівниками державних установ ветеринарної медицини рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства про захист тварин від жорстокого поводження;

- надають допомогу органам державного контролю у сфері захисту тварин від жорстокого поводження в діяльності по запобіганню правопорушенням у сфері захисту тварин від жорстокого поводження.

9.2.6. Контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження може здійснюватися громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження.

Громадські організації у сфері захисту тварин від жорстокого поводження:

- беруть участь у проведенні державними органами управління у сфері захисту тварин від жорстокого поводження перевірок виконання підприємствами, установами та організаціями планів і заходів, пов’язаних із захистом тварин від жорстокого поводження;

- ставлять перед відповідними органами державної влади питання про конфіскацію тварин та відповідальність осіб, які їх утримують, відповідно до чинного законодавства, у разі виявлення фактів жорстокого поводження з тваринами;

- подають до суду позови про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про захист тварин від жорстокого поводження, в тому числі здоров’ю громадян і майну громадських організацій;

- сприяють організації та проведенню інформаційно-просвітницьких заходів, тематичних лекцій, семінарів, конференцій, виставок з метою забезпечення виховної роботи із питань тримання тварин;

Діяльність громадських організацій у сфері захисту тварин від жорстокого поводження здійснюється відповідно до законодавства України на основі їх Статутів.

 

За інформацією відділу екології та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Корсунь – Шевченківської міської ради 

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора