Пошук

Заява про визначення обсягу стратегічно-екологічної оцінки

Дата: 07.02.2024 16:23
Кількість переглядів: 88

Фото без опису

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

 СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ (СЕО) проекту

 

Детальний план території частини території за межами населеного пункту 

 м. Корсунь-Шевченківський  Корсунь-Шевченківської міської територіальної громади

Черкаського району Черкаської області  під реконструкцію майданчика водопровідних споруд  з влаштуванням додаткового водозабору та споруд очищення води  для господарсько-питних цілей НФС «Сівач»

 

Замовник: виконавчий комітет Корсунь-Шевченківської міської ради (код ЄДРПОУ 04061599): 19402, Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка, 42 Телефон / факс. +380(47)-35-24811, 098-178-25-10, електронна пошта: gromadakorsun@gmail.com, rada_korsun@ukr.net.

 

вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Підставою для розроблення детального плану території є рішення Корсунь-Шевченківської міської ради № 60-12/VIІI від 07.11.2023року «Про розроблення детального плану території».

В межах території детального плану частини території за межами населеного пункту м. Корсунь-Шевченківський Корсунь-Шевченківської міської територіальної громади Черкаського району Черкаської області знаходиться земельна ділянка площею 1,2062 га, відомості про яку внесені до Державного земельного кадастру з кадастровим номером 7122510100:06:007:0002.

На території розміщається насосно-фільтраційна стація (НФС) «Сівач» з допоміжними будівлями, спорудами та інженерними мережами. Решта території вільна від забудови. Господарська діяльність ведеться відповідно до цільового використання земельної ділянки. 

Проектними рішеннями передбачається реконструкція майданчика водопровідних споруд з влаштуванням додаткового водозабору та споруд очищення води для господарсько-питних цілей НФС «Сівач». Планувальною організацією території проектування ДПТ планується забезпечити повноцінне функціонування території, найбільш раціональне їх використання.  

Мета розроблення детального плану території:

- деталізація та уточнення у більшому масштабі положень проектних рішень генерального плану населеного пункту з метою реконструкції майданчика водопровідних споруд НФС «Сівач»;

- визначення планувальної структури та функціонального призначення території, параметрів забудови та ландшафтної організації території проектування, надання пропозицій щодо подальшого використання території в межі розроблення;

- визначення усіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;

- визначення напрямів, черговості та обсягів подальшого використання земельної ділянки щодо: попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території; охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки; комплексного благоустрою та озеленення;

- використання підземного простору тощо;

- визначення потреб в установах та організаціях обслуговування.

Зв’язок з іншими документами державного планування:

1) Генеральний план м. Корсунь-Шевченківський Черкаського району, розроблений Українським державним інститутом проектування міст (м. Київ) у 1979 році;

2) Стратегія розвитку Черкаської області на період 2021 – 2027 роки.

3) Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року.

 

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються детальним планом відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

 

Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Ймовірні види впливу на навколишнє середовище:

- забруднення атмосферного повітря від технологічного обладнання;

- утворення  побутових і виробних  відходів,

- скиди стічних вод в відкриті водойми відсутні. Зливові і талі води відводяться поверхневим методом на прилеглу територію.

б)           для територій з природоохоронним статусом: Об’єкти природно-заповідного фонду та їх охоронні зони поблизу території детального плану та в зоні впливу його - відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Будь які ймовірні транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення від ведення господарської діяльності на об’єкті -  відсутні.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

Розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки документу державного планування.

 Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування ситуації у випадку  не затвердження та не реалізації проєктних рішень детального плану території.

Альтернатива 2:

«Максимально сприятливий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування  ситуації, а саме впливу проєктних рішень на стан компонентів навколишнього  середовища, забезпечення екологічної безпеки та гарантування здоров’я  громадян, у випадку успішної реалізації запропонованих заходів із  використанням інноваційних технологій на засадах сталого розвитку.

Альтернатива 3:

«Технічна альтернатива» – використання альтернативного обладнання;

Альтернатива 4:

«Територіальна альтернатива» - проєктування  на інших земельній ділянці.

 

Дослідження,  які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

 Проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту детального плану території відбувається відповідно до Закону України «Про стратегічну  екологічну оцінку» з використанням Методичних рекомендацій із здійснення  стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ  Міністерства екології та природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018р.). 

У процесі проходження стратегічної екологічної оцінки здійснюється:

-  збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів  навколишнього природного середовища при використанні даних, зазначених  у Регіональній доповіді про стан навколишнього природного середовища в  Черкаської області, Екологічному паспорті Черкаської області, Екологічних бюлетенях, даних Головного управління  статистики в Черкаської області тощо; 

- враховуючи рекомендації щодо проведення консультацій зі  спеціалістами, науковцями, профільними інститутами, експертними  організаціями тощо з метою отримання актуальної інформації стосовно стану  та використання території проєктування подається запит до Черкаського обласного центру з гідрометеорології для отримання кліматичної  характеристики, у тому числі рози вітрів для належного екологічного  проєктування території проєктування;  

- проведення аналізу слабких та сильних сторін проєкту детального  плану з точки зору екологічної ситуації; 

- врахування пропозицій та зауважень в процесі розробки СЕО, що були  надані органами виконавчої влади, котрі реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони  здоров’я населення; 

- проведення консультацій з громадськістю – громадських  обговорень та слухань для більш чіткого та конкретного виявлення поточних  екологічних проблемних питань території проєктування, що вивчається, та,  водночас, попередження можливих негативних впливів реалізації проєктних рішень детального плану території. 

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

            Пом’якшення  та  запобігання  потенційних  негативних  впливів  на довкілля  передбачається  здійснювати  шляхом  виконання  комплексних заходів, що включають:

  • ресурсозберігаючі  заходи  -  збереження  і  раціональне використання  земельних  та  водних  ресурсів,  повторне  їх  використання та ін.;
  • планувальні  заходи  -  функціональне  зонування,  організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.;
  • відновлювальні  заходи  -  технічна  і  біологічна  рекультивація, нормалізація  стану  окремих  компонентів  навколишнього  середовища тощо;
  • захисні заходи  передбачають  на всіх етапах  реалізації проєкту Детальний план території  здійснювати  проєктні  рішення   у  відповідності  з нормами  і  правилами  охорони  навколишнього  середовища  і  вимог екологічної безпеки, в тому числі вимогам Закону України «Про охорону земель»;  Закону  України  «Про  охорону  навколишнього  природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо;
  • охоронні заходи - передбачення системи моніторингу.

 

Пропозиції щодо структури та змісту

звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 п. 2, 3 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

орган, до якого подаються зауваження і пропозиції,

та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території подаються до:

виконавчого комітету Корсунь-Шевченківської міської ради (код ЄДРПОУ 04061599): 19402, Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка, 42 Телефон / факс. +380(47)-35-24811, 098-178-25-10, електронна пошта: gromadakorsun@gmail.com, rada_korsun@ukr.net

 

Зауваження і пропозицій приймаються до 18.02.2024 р. включно.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора