Пошук

Оголошення

Дата: 23.02.2024 09:10
Кількість переглядів: 131

Фото без опису

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту Детального плану території частини території за межами населеного пункту м. Корсунь-Шевченківський Корсунь-Шевченківської міської територіальної громади Черкаського району Черкаської області  під реконструкцію майданчика водопровідних споруд з влаштуванням додаткового водозабору та споруд очищення води  для господарсько-питних цілей НФС «Сівач» та звіту про його стратегічну екологічну оцінку

(розділу охорони навколишнього природного середовища)

і початок процедури громадського обговорення щодо врахування громадських інтересів у проєкті містобудівної документації

 

Відповідно до ст. 21 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», ч. 10 ст.12 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку» та Постанови КМУ «Про порядок проведення проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» від 25.05.2011 № 555, виконавчий комітет Корсунь-Шевченківської міської ради повідомляє, що з 23 лютого 2024 року по 26 березня (включно) триватимуть громадські обговорення щодо врахування громадських інтересів до проєкту містобудівної документації на місцевому рівні та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

 

  1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту.

Повна назва : Детальний план території частини території за межами населеного пункту м. Корсунь-Шевченківський  Корсунь-Шевченківської міської територіальної громади Черкаського району Черкаської області  під реконструкцію майданчика водопровідних споруд з влаштуванням додаткового водозабору та споруд очищення води  для господарсько-питних цілей НФС «Сівач» (далі – ДПТ).

Замовником проєкту є виконавчий комітет Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаського району Черкаської області (19402, Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка, 42 Телефон / факс. +380(47)-35-24811, 098-178-25-10, електронна пошта: gromadakorsun@gmail.com, rada_korsun@ukr.net)   (далі – Замовник).

Розробником  проєкту є ТОВ «ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ «АРХІТЕКТУРНЕ БЮРО».

 

Детальний план території  частини території за межами населеного пункту м. Корсунь-Шевченківський  Корсунь-Шевченківської міської територіальної громади Черкаського району Черкаської області  під реконструкцію майданчика водопровідних споруд з влаштуванням додаткового водозабору та споруд очищення води  для господарсько-питних цілей НФС «Сівач» розроблено ТОВ ПК «АРХІТЕКТУРНЕ БЮРО» на підставі рішення  Корсунь- Шевченківської міської  ради  №60-12/VIІI  від  07.11.2023 року  «Про  розроблення детального   плану   території»,  завдання на розроблення ДПТ, інженерно-топографічного плану, виготовленого ФОП Оксана СТЕЦУН, генерального плану м. Корсунь-Шевченківський Черкаського району, розробленого Українським державним інститутом проектування міст (м. Київ) у 1979 році та інших вихідних даних та натурних обстежень.

 

Детальним планом території передбачається  реконструкція   існуючих та будівництво нових будівель та споруд, які безпосередньо  відносяться  до  технологічного  процесу очищення та знезараження питної води.

 

Мета розроблення детального плану території:

-деталізація та уточнення у більшому масштабі положень проектних рішень генерального   плану м. Корсунь-Шевченківський з метою реконструкції   майданчика водопровідних споруд НФС «Сівач»;

-визначення   планувальної   структури   та   функціонального   призначення

території,     параметрів     забудови     та     ландшафтної     організації     території

проектування,  надання  пропозицій  щодо  подальшого  використання  території  в межі розроблення;

- визначення усіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;

-визначення    напрямів,    черговості   та   обсягів   подальшого використання земельної ділянки щодо: попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території; охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки; комплексного благоустрою та озеленення;

-використання підземного простору тощо;

-визначення потреб в установах та організаціях обслуговування.

 

При розробленні детального плану території враховується генеральний план м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області, розроблений Українським державним інститутом проектування міст (м. Київ) у 1979 році, схема планування території Черкаської області, стратегія розвитку території, показники економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація земельного кадастру, заяви щодо забудови та іншого використання території.

Територія розробки ДПТ знаходиться за межами населеного пункту м. Корсунь-Шевченківського Черкаського району Черкаської області в західній частині адміністративної території площею 1,2062 га, що межує із заходу, півночі та сходу – із територіями лісогосподарського призначення, із півдня – території сільськогосподарського призначення. На території НФС розташовані виробничі об’єкти, які безпосередньо відносяться до технологічного процесу очищення та знезараження питної води. На території розташовані:

  • насосна станція другого підйому;
  • хлораторна зі складом хлору;
  • цех водопідготовки;
  • прохідна;
  • резервуари чистої води на 1000м3, 400м3.
  • допоміжні будівлі та споруди;

Всі будівлі та споруди – одно- двоповерхові.

Територія насосно-фільтраційної стації (НФС) огороджена, та знаходиться під охороною.

Мережі загальнодержавних, регіональних та місцевих комунікацій і споруд інженерно-транспортної інфраструктури, розташованих за межами території детального планування, що впливають на її розвиток – відсутні.

В межах території детального плану частини території за межами населеного пункту м. Корсунь-Шевченківський Корсунь-Шевченківської міської територіальної громади Черкаського району Черкаської області знаходиться земельна ділянка площею 1,2062 га, відомості про яку внесені до Державного земельного кадастру з кадастровим номером 7122510100:06:007:0002 – комунальна власність Корсунь-Шевченківської міської ради (код ЄДРПОУ: 33917227), яка зареєстрована в Державному реєстрі речових прав, номер запису про право (в державному реєстрі прав): 51743370, дата державної реєстрації права (в державному реєстрі прав): 11.09.2023 р. – право постійного користування земельною ділянкою Корсунь-Шевченківської міської ради – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води), код КВЦПЗ 11.04. На ділянці знаходяться будівлі та споруди, які безпосередньо відносяться до технологічного процесу очищення та знезараження питної води.

 

  1. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування

Корсунь-Шевченківська міська рада Черкаського району Черкаської області.

 

  1. Процедура громадського обговорення

 

а) дата початку та строки здійснення процедури

Відповідно до ст. 21 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», ч. 10 ст.12 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку» та Постанови КМУ «Про порядок проведення проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» від 25.05.2011 № 555, громадське обговорення звіту зі стратегічної екологічної оцінки та проєкту ДПТ розпочато з дня його оприлюднення на офіційному сайті Корсунь-Шевченківської міської ради та триватиме 30 днів з дати інформування громадськості про оприлюднення проєкту ДПТ та звіту про його стратегічну екологічну оцінку, а саме з 23 лютого 2024 року по 26 березня (включно).

б) способи участі громадськості

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (зокрема, в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до проєкту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Усі зауваження і пропозиції до проєкту детального плану та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє. Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи під час подання пропозицій і зауважень у письмовій формі зазначають своє найменування та місцезнаходження. Анонімні зауваження та пропозиції не реєструються і не розглядаються. Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення)

Громадські слухання заплановані на 11 березня 2024 року о 13.00 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Академіка О.А. Захаренка,2 (ІІІ поверх), в актовому залі Центру дитячої та молодіжної творчості Корсунь-Шевченківської міської ради.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування

Із проєктом Детального плану території  частини території за межами населеного пункту м. Корсунь-Шевченківський  Корсунь-Шевченківської міської територіальної громади Черкаського району Черкаської області  під реконструкцію майданчика водопровідних споруд з влаштуванням додаткового водозабору та споруд очищення води  для господарсько-питних цілей НФС «Сівач», звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування, можна ознайомитися у відділі архітектури, містобудування та будівництва виконавчого комітету Корсунь-Шевченківської міської ради за адресою: м. Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка, 42, тел. (04735) 2-48-11) та на офіційному сайті міської ради.

д) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій

Зауваження та пропозиції надаються особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису керівника подаються до виконавчого комітету міської ради за адресою: м. Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка, 42, тел. (04735) 2-48-11), електронна адреса arh.bud.korsun@gmail.com.

Строк подання зауважень та пропозицій становить 30 днів з дня публікації повідомлення, а саме з 23 лютого 2024 року по 26 березня 2024 року (включно)

Відповідальна особа - начальник відділу архітектури, містобудування та будівництва виконавчого комітету Корсунь-Шевченківської міської ради Ольга ТИЩЕНКО.

з) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування

Корсунь-Шевченківська міська рада. 

  1. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документа державного планування

Підстави для проведення транскордонних консультацій відсутні.

Звіт СЕО Сівач 

Корсунь-Шевченківський Сівач (графічні матеріали)

ПЗ НФС Сівач (1)

ПЗ НФС Сівач (2)

Рішення про розроблення Сівач


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора