Пошук

Етична поведінка держслужбовця

Дата: 09.07.2024 16:50
Кількість переглядів: 49

Фото без опису

Від ціннісних основ державно-управлінської діяльності, етичної
обґрунтованості управлінських рішень, моральних якостей державних
службовців, рівня їх етичної культури залежить ступінь довіри до владних
структур. Етика держслужбовця має вагому антикорупційну спрямованість.
Одним із головних факторів суспільного розвитку є довіра громадян до
влади, спроможність державних службовців ефективно та етично виконувати
свої посадові обов’язки.
Правила поведінки державних службовців визначені Законом України «Про
запобігання корупції» від 14.10.2014 №1700-УІ (далі - Закон), наказом
Національного агентства України з питань державної служби №158 від
05.08.2016 «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 31.08.2016 за №1203/29333, де визначені загальні
обов’язки державного службовця.
Також, Державною податковою службою України з метою впровадження
високих стандартів поведінки працівників, добросовісного, чесного та
професійного виконання ними посадових обов’язків, недопущення вчинення
корупційних правопорушень та правопорушень пов’язаних з корупцією,
сприяння зміцненню суспільної довіри розроблені Правила етичної поведінки в
органах Державної податкової служби, які затверджені наказом ДПС України
від 02.09.2019 №52 (із внесеними змінами).
Так, зокрема, згідно розділу VI Закону України «Про запобігання корупції»
передбачені правила етичної поведінки державного службовця, серед яких:
• Пріоритет інтересів - представляючи державу чи територіальну громаду,
державні службовці діють виключно в їх інтересах.
• Політична нейтральність - державні службовці зобов’язані при виконанні
своїх службових повноважень дотримуватися політичної нейтральності,
уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або
поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних
партій чи їх осередків або окремих політиків.

• Неупередженість - державні службовці діють неупереджено, незважаючи
на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні
погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.
• Компетентність і ефективність - державні службовці сумлінно,
компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують службові
повноваження та професійні обов’язки, рішення та доручення органів і осіб,
яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, не допускають
зловживань та неефективного використання державної і комунальної власності.
• Нерозголошення інформації- державні службовці не розголошують і не
використовують Б інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з
обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх
службових повноважень та професійних обов’язків, крім випадків,
встановлених законом.
«Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень - незважаючи
на приватні інтереси, державні службовці утримуються від виконання рішень
чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону.
Також, державні службовці:
- при виконанні посадових обов’язків повинні діяти лише на підставі, в
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України;
- зобов’язані своєчасно і точно виконувати рішення державних органів,
органів місцевого самоврядування, накази (розпорядження), доручення
керівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених
Конституцією та законами України;
- повинні сумлінно, компетентно, результативно і відповідально
виконувати свої посадові обов’язки, проявляти ініціативу, а також не допускати
ухилення від прийняття рішень та відповідальності за свої дії та рішення;
- зобов’язані неухильно дотримуватись загальновизнаних норм поведінки,
бути доброзичливими та ввічливими, дотримуватись високої культури
спілкування (не допускати використання нецензурної лексики, підвищеної
інтонації), з повагою ставитись до прав, свобод та законних інтересів людини
громадянина, об’єднань громадян, інших юридичних осіб, не проявляти
свавілля або байдужість до них;
- зобов’язані виконувати свої посадові обов’язки чесно і неупереджено,
незважаючи на особисті ідеологічні, релігійні або інші погляди, не давати будь-
яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних чи юридичних
осіб, громадських і релігійних організацій;
- мають дбати про авторитет державної служби, а також про позитивну
репутацію державних органів, що включає дотримання правил етикету,

належного зовнішнього вигляду, забезпечення високої якості роботи,
встановленого внутрішнього службового розпорядку;
- забороняється використовувати свої повноваження або своє службове
становище в особистих (приватних) інтересах чи в неправомірних особистих
інтересах інших осіб, у тому числі використовувати свій статус та інформацію
про місце роботи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших
осіб.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора